Wycena domu

Rzeczoznawca Majątkowy Paweł Piechota

Przygotowując się do sprzedaży domu, sprawy majątkowej lub spadkowej, zaciągnięcia kredytu hipotecznego pomocne jest oszacowanie wartości nieruchomości, czyli przygotowanie wyceny domu. Można to zrobić samodzielnie, w niektórych przypadkach konieczne jest jednak skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy majątkowego.

Jest on specjalistą posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, który zostały nadane przez Ministerstwa Rozwoju lub jego poprzedników. Uprawniania nadawane są jedynie osobom spełniającym szereg wymagać dotyczących wykształcenia, doświadczenia i praktyki. Rejestr Rzeczoznawców prowadzony jest przez Ministerstwo infrastruktury.

rzeczoznawca majątkowy wycena domu

Profesjonalna wycena domu z działką – wskazania

Pomoc rzeczoznawcy jest potrzebna, jeśli konieczna jest wycena domu do spadku, w celach podatkowych, sądowych, komorniczych lub na potrzeby uzyskania kredytu hipotecznego. Rzeczoznawca majątkowy wyceniając nieruchomość, przygotowuje tzw. operat szacunkowy. Powstaje on na podstawie wnikliwej analizy stanu faktycznego nieruchomości.

Operat szacunkowy domu – oficjalny dokument

Operat szacunkowy jest oficjalnym i urzędowym dokumentem z wyceny domu. Rzeczoznawca wydaje go w formie pisemnej. Dokument ten ma ujednoliconą formę i strukturę. Respektowany jest przez polskie organy prawne, sądownicze i finansowe, czyli np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy skarbowe. Operat szacunkowy przygotowany przez rzeczoznawcę Pawła Piechotę zawiera szczegółowe innowacje na temat domu oraz jego cenę rynkową. Na tę ostatnią składa się wiele czynników. Rzeczoznawca jest zobowiązany wziąć pod uwagę wszystkie kwestie, które wpływają na aktywacyjność i wartość domu. Do najważniejszych czynników zalicza się: lokalizację, liczbę kondygnacji, kubaturę i metraż, aktualny stan prawny i techniczny, położenie domu. Rzeczoznawcza wszystkie te czynnik musi ocenić bezstronnie i zgodnie ze stanem faktycznym.

Wycena domu jednorodzinnego – kluczowy element procesu sprzedaży

Wycena domu jednorodzinnego z działką jest kluczowe przy pozyskiwaniu nabywców. Dobrze doszacowana cena pozwoli na szybką sprzedaż, a także zapobiegnie stratom finansowym obecnych właścicieli. Chcąc wiedzieć, ile warty jest dom, należy zgłosić się do rzeczoznawcy. Opracowany przez niego dokument pozwoli ustalić cenę sprzedaży. Aby specjalista mógł zacząć działać, należy dostarczyć mu odpis z księgi wieczystej, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką sytuacyjną, mapkę ewidencyjną dotyczącą działki, pozwolenie na użytkowanie budynku

W przypadku, gdy wycena domu jednorodzinnego dotyczy tego  z rynku pierwotnego, konieczne jest również dostarczenie przedwstępnej umowy kupna- sprzedaży, oraz aktu potwierdzającego własność. Dokumenty można skompletować samemu lub zlecić rzeczoznawcy ich zgromadzenie, podając jedynie numer księgi wieczystej.

Wycena domu z działką – cena i koszty

W zakresie wycen domów, mieszkań i gruntów nie zostały wprowadzone kwoty urzędowe za usługi. Oznacza to, że koszt wyceny domu jednorodzinnego jest ustalany indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę usługi. Aby uzyskać informacje o cenie, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu mailowego lub telefonicznego.

    Masz pytania?

    Wypełnij formularz


    Wszystkie wykonywane wyceny
    oraz ekspertyzy są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.