Cennik - wycena nieruchomości

Rzeczoznawca Majątkowy Paweł Piechota

Koszt sporządzenia wyceny zależy od wielu czynników i jest ustalany indywidualnie na podstawie:


– rodzaju, wielkości i złożoności części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

– nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,

– terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych oraz odpowiednich dokumentów przekazanych przez Zamawiającego,

– kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

 

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji o cenie usługi.

Wszystkie wykonywane wyceny
oraz ekspertyzy są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.