Potrzebne dokumenty

Wycena nieruchomości to proces określania wartości rynkowej danej nieruchomości na podstawie różnych czynników, takich jak np. lokalizacja, sąsiedztwo, stan techniczno-użytkowy, powierzchnia i wiele innych. Jest to ważne, ponieważ pozwala ona na ustalenie ceny, za jaką nieruchomość może być sprzedana lub kupiona.

Wycena nieruchomości jest często wykonywana przez licencjonowanych specjalistów, którzy wykorzystują różne metody, aby określić wartość nieruchomości. Może to być na przykład metoda porównawcza, w której rzeczoznawca porównuje ze sobą nieruchomości w danej okolicy, lub metoda kosztowa, w której specjalista określa wartość nieruchomości na podstawie kosztów związanych z jej wybudowaniem lub odtworzeniem. Wycena nieruchomości jest ważna dla wielu transakcji związanych z nieruchomościami, takich jak kupno, sprzedaż, wynajem lub refinansowanie.

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości

Aby wycena nieruchomości była wiarygodna i rzetelna, rzeczoznawca majątkowy musi dysponować odpowiednimi dokumentami.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty, które są potrzebne do wyceny nieruchomości:

Mieszkanie z rynku pierwotnego
 • Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży/umowa rezerwacyjna
 • Rzut lokalu z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń
 • Prospekt informacyjny i standard wykonania budynku (do uzyskania od dewelopera)
 • Pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie (jeżeli budynek oddano już do użytkowania)
 • Wypis z rejestru gruntów (dla działki, na której jest realizowana budowa)
 • Kosztorys robót wykończeniowych na druku danego Banku (jeśli planujesz kredyt również na wykończenie mieszkania od stanu deweloperskiego)
 • W 95 % przypadkach wszystkie ww. dokumenty otrzymujesz od dewelopera przy podpisaniu umowy.
Mieszkanie z rynku wtórnego
 • Numer księgi wieczystej mieszkania
 • Akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
Mieszkanie spółdzielcze
 • Numer księgi wieczystej mieszkania (jeżeli jest założona)
 • Jeżeli brak księgi wieczystej → zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
 • Akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
Dom z rynku pierwotnego

 

 • Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży
 • Rzuty budynku z powierzchniami użytkowymi wszystkich pomieszczeń
 • Dokumentacja techniczna – opis wykonania fundamentów, ścian, konstrukcji dachu itp.
 • Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę
 • Wypis z rejestru gruntów (dla działek, na których realizowana jest budowa)
 • W 95 % przypadkach wszystkie ww. dokumenty otrzymujesz od dewelopera przy podpisaniu umowy.
Dom z rynku wtórnego
 • Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub akt notarialny
 • Rzuty budynku z powierzchniami użytkowymi wszystkich pomieszczeń → jeżeli brak wykonamy dla Ciebie inwentaryzację powierzchni użytkowej budynku (usługa w cenie)
 • Wypis z rejestru gruntów (aktualny, nie starszy niż 4 miesiące)
 • Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie budynku do użytkowania
 • Dokumentacja techniczna – część projektu budowlanego.
Dom w budowie
 • Kosztorys budowlany – uzupełniony na druku odpowiedniego banku
 • Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę
 • Rzuty budynku z powierzchniami użytkowymi wszystkich pomieszczeń
 • Dokumentacja techniczna – opis wykonania fundamentów, ścian, konstrukcji dachu itp.
 • Wypis z rejestru gruntów (aktualny, nie starszy niż 3 miesiące)
Działka Niezabudowana

 

 • Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub akt notarialny
 • Wypis z rejestru gruntów (aktualny, nie starszy niż 4 miesiące

Podsumowując, do przeprowadzenia kompletnego procesu wyceny nieruchomości wymagany jest szereg dokumentów, które pozwalają rzeczoznawcy majątkowemu określić jej wartość.

Dokumenty te są bardzo ważne dla rzetelnej i wiarygodnej wyceny, dlatego należy zadbać o ich posiadanie przed przystąpieniem do sporządzania operatu szacunkowego.

Wszystkie wykonywane wyceny
oraz ekspertyzy są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.