Wycena mieszkań

Rzeczoznawca Majątkowy Paweł Piechota

Wycena mieszkań jest istotna dla kupujących i sprzedających, a także ubezpieczających nieruchomości. Fachową i profesjonalną wycenę przygotowuje uprawiony rzeczoznawcza majątkowy. Przygotowany przez niego dokument ma moc prawną, czyli jest tą oficjalną i urzędową. Opracowany przez rzeczoznawcę operat szacunkowy ważny jest przez 12 miesięcy, termin ten można jednak przedłużyć, jeśli rzeczoznawcza potwierdza aktualność wyceny na kolejny rok.

Przygotowany przez specjalistę formalny dokument można przedstawić bankom, organom podatkowym, sądom. Wycena mieszkań przygotowana przez rzeczoznawcę będzie miała znaczenie m.in. przy wydaniu decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego czy zakupie polisy.

plan projektu mieszkania

Poznaj wartość mieszkania

Wycena mieszkań to usługa świadczona przez posiadającego uprawniania rzeczoznawcę majątkowego. Jej celem jest opracowanie operatu szacunkowego – pisemnego dokumentu o określonej treści, formie i strukturze. Cały prace wyceny przeprowadzany jest zasad określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z zapisami ustawy wycena mieszkań jest obowiązkowa przy staraniu się o kredyt hipoteczny, przy sprawach spadkowych i majątkowo rozstrzyganych przez sąd, przy postępowaniach toczonych przed organami podatkowymi.

Wycena mieszkań Rzeczoznawca Majątkowy Paweł Piechota

Rzeczoznawca Majątkowy Paweł Piechota dokonuje wycen mieszkań oraz domów z rynku pierwotnego i wtórnego. Procedura wyceny mieszkań obejmuje ustalenie, co ma być przedmiotem oceny, zapoznanie się z dokumentacją fotograficzną i inwentaryzacyjną, skompletowaniu dokumentów potrzebnych do wyceny, wykonanie operatu majątkowego na piśmie. Dokument przygotowany przez rzeczoznawcę ma formę pisemną i zawiera precyzyjne wyliczenia oraz opus mieszkania wraz z dokumentacją fotograficzną. W treści standardowo umieszczona jest podstawa prawne oraz metodyka zastosowana przy wycenie.

Cena rynkowa mieszkania – główne czynniki wyceny

Rzeczoznawca majątkowy podczas wyceny bierze pod uwagę szereg czynników. Te uzależnione są od tego, czy nieruchomość pochodzi z rynku wtórnego, czy z pierwotnego. Standardem przy ustaleniu ceny rynkowej mieszkania przeanalizowanie rodzaju i przeznaczenia nieruchomości, powierzchni użytkowej, standardy wykończenia, stanu technicznego, lokalizacji, aktualnej sytuacji na rynku, perspektywy zagospodarowania przestrzennego okolicy, ewentualnych obciążeń nieruchomości takich jak służebność, hipoteka. Niektóre z czynników mają większe, inne mniejsze znaczenia – co więcej, mogą one się szybko zmieniać. To, dlatego cena rynkowa mieszkania zawsze powinna być ustalana na bieżąco.

 

Wycena mieszkań – potrzebne dokumenty

Ustalanie ceny rynkowej nieruchomości może przebiegać w oparciu o kilka metod – tą właściwą zawsze ustala rzeczoznawca. Wycena mieszkania może być przeprowadzona metodą porównawczą, dochodową, kosztową lub mieszkalną. Bez względu na wybraną metodykę rzeczoznawca majątkowy zawsze potrzebuje od właściciela kompletu dokumentów. Składa się na niego wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, rzut lokaut, zarys mapy ewidencyjnej. W przypadku braku w dokumentacji rzeczoznawca może samodzielnie ją uzupełnić, o ile znany mu jest numer księgi wieczystej.

    Masz pytania?

    Wypełnij formularz


    Wszystkie wykonywane wyceny
    oraz ekspertyzy są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.