Wycena działki

Rzeczoznawca Majątkowy Paweł Piechota

Pytanie, ile jest warta działka, zadaje każdy – i sprzedający, i potencjalnie kupujący. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak łatwa, zależy od wielu czynników m.in. powierzchni, lokalizacji i walorów estetycznych.

W przypadku wyceny działki znaczenie ma również uzbrojenie oraz sąsiedztwo. Przygotowanie profesjonalnej wyceny wymaga więc wiedzy, doświadczenia, umiejętności i narzędzi. Podjąć może się jej rzeczoznawca działek budowlanych.

wycena działki - operat szacunkowy

Wycena gruntów, ustal wartość działki

Wycena działki to określenie jest wartości wyrażone możliwą do uzyskania kwota. Sam wartość gruntu jest pojęciem względnym. Składają się na nią parametry mierzalne i niemierzalne. Profesjonalna wycena działki musi być przeprowadzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Sporządza on operat szacunkowy działki budowlanej, który jest urzędowym potwierdzeniem jej wartości. Celem jest ustalenie wartości nieruchomości rynkowej oraz odtworzonej. Rzeczoznawca może przeprowadzić wycenę działek budowlanych oraz gruntów rolnych.

Operat szacunkowy działki budowlanej – pomoc w sprzedaży gruntu

Oficjalnie wycena działek budowlanych potrzebna jest tylko w kilku przypadkach. Operat szacunkowy wymagany jest, kiedy dalsze działania z nimi związane zależą od takich instytucji jak banki, urzędu czy sądy. W takich sytuacjach tym organom trzeba przedstawić formalny dokument o określonej treści oraz formie wystawiony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Jest on potrzebny m.in., jeśli chce się wziąć kredyt hipoteczny. Bank operat szacunkowy działki budowlanej wykorzystuje do ustalenia wysokości kredyty.

Kolejną sytuacją, w której będzie potrzebna formalna wycena gruntów, to konieczność oszacowania majątku własnego na potrzeby organu podatkowego. Operat przydatny jest również przy postępowaniu sądowym związanym z podziałem majątku lub z przyznaniem prawa do spadku. Rzeczoznawca działek budowlanych będzie pomocny także w procesie kupna-sprzedaży. Chociaż oparta w tym przypadku nie jest obowiązkowy, to znacznie ułatwia i przyspiesza transakcje.

 

Wycena gruntów – profesjonalny dokument o wartości działki

Rzeczoznawca działek budowlanych w operacie podaje opis aktualnego stanu gruntu, a także wskazuje podstawę prawną, wszystkie źródła sporządzenia dokumenty, przyjętą metodę wyceny, analizę rynku nieruchomości. W operacie majątkowym działki budowlanej pojawia się też rodzaj wartości, a w efekcie wartość gruntu. Określana jest ona na podstawie stałych kryteriów. Podstawowym jest lokalizacja oraz powierzchnia działki. Wartość działki podnosi usytuowanie bezpośrednio w sąsiedztwie metropolii, dróg dojazdowych, parków i innych walorów przyrodniczych.

W przypadku wyceny działek budowlanych ważne jest natomiast uzbrojenie w media. Istniejące przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej znacząco zwiększają atrakcyjność grunty.

Przy wycenie gruntów znaczenie ma również ukształtowanie terenu, przeznaczenie terenów przyległych, obecność infrastruktury usługowej, możliwości funkcjonalne w zakresie zabudowania domu.

    Masz pytania?

    Wypełnij formularz


    Wszystkie wykonywane wyceny
    oraz ekspertyzy są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.